Izmir online nöroşirurji konferans programında ileri omurga deformitelerinde cerrahi tedavileri.