Boksör Kırığı Olarakta Bilinen Metakarp Kırığı

Izmir online nöroşirurji konferans programında ileri omurga deformitelerinde cerrahi tedavileri.
Boksör Kırığı Olarakta Bilinen Metakarp Kırığı
Kifoz nedir?