Izmir online nöroşirurji konferans programında ileri omurga deformitelerinde cerrahi tedavileri.
Omurga Cerrahisi - Ortho Expert ailesi
TRT 1 Hayatın Ritmi (Skolyoz) - Prof. Dr. Çağatay Öztürk