Izmir online nöroşirurji konferans programında ileri omurga deformitelerinde cerrahi tedavileri.

Liv Hospital Ulus Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği
Skolyoz Nedir ?
Skolyoz Nedir ?